Naposledy aktualizováno: 05.07.2024 17:19:41
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Čerčany

http://www.knihovnacercany.webk.cz/

 

Služby Obecní knihovny v Čerčanech

 • půjčování knih 
 • půjčování časopisů (100+1, 100+1 historie, Bydlení, Čtyřlístek,
  dTest, Flóra na zahradě,
  Gurmet, Květy, Lidé a země, 
  Ona ví, Praktik,
  Prameny zdraví, Receptář, Reflex, Respekt, Rozmarýna, Rozmarýnka,Tajemství české minulosti,TÉMA, Vlasta, Xantypa, Zahrádkář,
  Živá historie)
  • rezervace požadovaných knih
  • meziknihovní výpůjční služba
  • veřejný internet zdarma
  • knihovnicko-informační lekce a besedy
  • on-line katalog

Čtenářem knihovny se může stát každý, kdo zaplatí čtenářský poplatek a vyplní a podepíše přihlášku (svým podpisem čtenář stvrzuje, že bude vracet knihy v pořádku a včas)

 

Čtenářské poplatky

Dospělí - pracující 80,- Kč
Důchodci 40,- Kč
Studenti 40,- Kč
Ženy v domácnosti 40,- Kč
Děti do 15 let 30,- Kč
Jednorázová výpůjčka (OP) 15,- Kč
meziknihovní výpůjčky 50,- Kč
   

 

Sankční poplatky

1.upomínka 20,- Kč
2.upomínka 40,- Kč
3.upomínka 100,- Kč
4. upomínka 200,- Kč
Předsoudní výzva 500,- Kč
Ztráta knihy nebo poškození knihy Cena knihy + 100,- Kč
Ztráta legitimace 20,- Kč
Poškození čárového kódu 10,- Kč

 

Poškozenou nebo ztracenou knihu nahraďte nejlépe stejným titulem.

 

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Čerčany a KC:
Platný od 1. 7. 2024

 

Čtenářské registrační poplatky:

 

Dospělí - pracující ...............................................................100,- Kč
Dospělí - důchodci, studenti, MD...........................................50,- Kč
Děti do 15 let........... ..............................................................50,- Kč
Jednorázová výpůjčka (OP)....................................................20,- Kč
Vyzvednutí rezervované knihy................................................10,- Kč
Rodinné vstupné..................................................................150,- Kč
ZTP, ZTP/P, senioři nad 80 let..............................registrace zdarma
 

Ostatní poplatky:

Oznámení o rezervaci dokumentu SMS zprávou …............... 3 Kč

Za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou v ČR.….25 Kč

MVS (poštovné) – do 2 kusů …………………………............70 Kč

MVS (poštovné) – 3. a každý další kus………………........…30 Kč

Sankční poplatky:
         

1. upomínka (10 dnů od uplynutí výpůjční doby).................20,- Kč
2. upomínka (20 dnů od uplynutí výpůjční doby).................50,- Kč
3. upomínka (40 dnů od uplynutí výpůjční doby)...............120,- Kč
4. upomínka (50 dnů od uplynutí výpůjční doby)...............180,- Kč
5. upomínka (60 dnů od uplynutí výpůjční doby)...............250,- Kč
Předsoudní výzva (80 dnů od uplynutí výpůjční doby)......350,- Kč
Poškození čárového kódu...................................................10,- Kč
Ztráta legitimace..................................................................20,- Kč

Soudní řízení............................................................Náklady vzniklé ObK Čerčany
Poškození knihy, ztráta časopisu...............................................Adekvátní náhrada
Výrazné poškození knihy..............Finanční náhrada nebo náhrada stejným titulem
 

Finanční náhrada za ztracený, zničený nebo trvale poškozený dokument 

se stanoví jako cena dokumentu na trhu v době ztráty + manipulační poplatek
za další knihovnické zpracování náhradního výtisku 50 Kč.

Zjišťování neohlášených změn identifikačních údajů (adresa, jméno): úřední cena + 50 Kč

Přístup k internetu: zdarma